Projektdirektiven är klubbat och klart, nu blir det verkstad!

Den 14 maj hade projektet sitt styrgruppsmöte för att klubba projektdirektiven som är uppdaterad utifrån behovsanalysarbetet. Resultatet från fas 1 var inte en överraskning för gruppen. Saker vi kom fram till efter workshoppar och intervjuer var i linje med projektgruppens tankar. Vi har nu ett bra underlag för fortsättningen och kommande vägval i projektet.

Bilderna nedan visar sammanfattningen av direktiven:

Skärmklipp

Skärmklipp2

Skärmklipp23

 

Nu jag, Talayeh Shabanifard, avslutar mitt kapitel här och överlämnar projektet till Niclas Söderberg.