Innehåll – tio i topp

Jag blev ombedd att sätta ihop en tio i topp-lista vad man bör tänka på när man gör en innehållssida. Dags för er att hissa och dissa. Listan är baserad på inspiration från andra!

 1. Syftet med sidan
  Vad vill vi att läsaren hitta för information eller göra på den här sidan? Det kan vara att till exempel hitta information om ”semesterväxling” eller att anmäla sig till ett ”event”.
 2. Besökarens behov
  Vad behöver personen veta eller göra för att få svar på sina frågor eller genomföra det vi vill med sidan?
 3. Vägar in
  Varifrån kommer besökaren? En startsida, internt sök, Google? Säkerställ att personen inte måste ha kommit in en förutbestämd väg för att besöket på sidan ska uppfylla behoven.
 4. Innehållet på sidan
  Vad behöver det finnas för innehåll på sidan för att besökaren ska få svar på sin fråga eller lösa en uppgift? Vilka frågor kan besökaren ha utöver det ni tycker är det mest nödvändiga? Skriv inte mer än nödvänigt på sidan och absolut inte sådant som inte är relevant.
 5. Vad händer sen? Kommer besökaren behöva/vilja gå vidare. Gör det tydligt i så fall.
 6. Tydlig sidtitel och rubriker
  Sidan ska heta det den handlar om, använd rätt rubriknivåer och använd korrekta underrubriker (fetmarkera aldrig) för att snabbt hitta olika delar på sidan. 
 7. Det viktigaste först. 
  Tvinga inte besökaren att läsa massa text i onödan innan hen hittar svaret på sin fråga eller en blankett som efterfrågas. Lägg det viktigaste överst och berätta att det finns fördjupning att läsa längre ner.
 8. Övrigt innehåll på sidan
  Länkar ska alltid kunna stå för sig själv så att det är tydligt var du kommer när du klickar på länken. Placera inte länkar för tätt så att du riskerar att klicka på fel länk. Namge alltid länkar så att inte olika länkar heter samma sak. Använd relevanta bilder för att förstärka budskapet. Skriv alt-texter och ha aldrig text i själva bilden. Använd gärna punktlistor för att göra innehållet mer lättöverskådligt.
 9. Klarspråk och test
  Skriv alltid nekelt och begripligt. Undvik svåra ord och förkortningar. Läs alltid texten en gång till. Be även någon annan läsa texten så att andra förstår vad du menar. Be också personen att testa att det faktiskt går att till exempel få svar på sina frågor på sidan.
 10. Se över sidan
  Du ska alltid ta för vana att se över sidan! Skriv upp i kalendern så att du inte glömmer att kolla sidan med jämna mellanrum så att den fortfarande är aktuell.

PS. Osäker på om listan blev så snyggt formaterad från appen!