Bloggen blir vilande

Nu har det gått en tid sedan vi lanserade vårt intranät, 1 1/2 år! Och det rullar på, vi utvecklar en del och skruvar på vissa delar så att det ska blir bättre och effektivare för våra medarbetare. Redaktörerna jobbar på och innehållet fylls på hela tiden.  Det är en utmaning att få ihop O365 och alla dess möjligheter med intranätet men vi känner att vi har en bra grund att stå på.

Den här bloggen kommer inte att uppdateras mer utan vara vilande från och med nu, då dess syfte var att handla om projektet Nytt intranät i Falu kommun.

Är ni intresserade av att veta mer om vår lösning så hör av er, vi svarar gärna på frågor men ibland kan svar dröja beroendes på arbetsbelastning.

Ha det fint!

/Nina
Huvudredaktör och förvaltare Insidan

Innehåll – tio i topp

Jag blev ombedd att sätta ihop en tio i topp-lista vad man bör tänka på när man gör en innehållssida. Dags för er att hissa och dissa. Listan är baserad på inspiration från andra!

1. Syftet med sidan

Vad vill vi att läsaren hitta för information eller göra på den här sidan? Det kan vara att till exempel hitta information om ”semesterväxling” eller att anmäla sig till ett ”event”.

Glöm inte att du för egen del behöver kunna formulera för dig själv varför det är värt att publicera sidan. Ingen gillar onyttiga sidor!

Vilka verksamhetsmål stöttar vi genom att vi publicerar sidan? Det kan vara exempelvis allt från ”stärka familjers förmåga att lösa konflikter” till ”minskad manuell administration”.

Definiera ett mätbart mål som ligger i linje med syftet.

2. Besökarens behov

Vad behöver personen veta eller göra för att få svar på sina frågor eller genomföra det vi vill med sidan?

3. Vägar in

Varifrån kommer besökaren? En startsida, internt sök, Google? Säkerställ att personen inte måste ha kommit in en förutbestämd väg för att besöket på sidan ska uppfylla behoven.

4. Innehållet på sidan

Vad behöver det finnas för innehåll på sidan för att besökaren ska få svar på sin fråga eller lösa en uppgift? Vilka frågor kan besökaren ha utöver det ni tycker är det mest nödvändiga? Skriv inte mer än nödvänigt på sidan och absolut inte sådant som inte är relevant.

5. Vad händer sen?

Kommer besökaren behöva/vilja gå vidare. Gör det tydligt i så fall.

Punkt 1-5 kan sammanfattas i detta dokument Diskussionsmall ny sida till Insidan och falun-se

6. Tydlig sidtitel och rubriker

Sidan ska heta det den handlar om, använd rätt rubriknivåer och använd korrekta underrubriker (fetmarkera aldrig) för att snabbt hitta olika delar på sidan. Tänk sökbarhet!

7. Det viktigaste först

Tvinga inte besökaren att läsa massa text i onödan innan hen hittar svaret på sin fråga eller en blankett som efterfrågas. Lägg det viktigaste överst och berätta att det finns fördjupning att läsa längre ner. Länken till e-tjänsten, blanketten, första steget i processen, jämförelsesajten, listningen av förskolor och så vidare är ofta mycket viktigare än den redaktionella texten i sammanhanget.

Tänk sökbarhet!

8. Övrigt innehåll på sidan

Länkar ska alltid kunna stå för sig själv så att det är tydligt var du kommer när du klickar på länken. Placera inte länkar för tätt så att du riskerar att klicka på fel länk. Namge alltid länkar så att inte olika länkar heter samma sak.

Använd relevanta bilder för att förstärka budskapet. Skriv alt-texter och ha aldrig text i själva bilden.

Använd gärna punktlistor för att göra innehållet mer lättöverskådligt.

Våra ögon vill ha tydliga punkter att fästa sig vid. Ett sådan exempel är att vi navigerar i text med hjälp av exempelvis rubriker.

Tänk sökbarhet!

9. Klarspråk och test

Skriv alltid enkelt och begripligt. Undvik svåra ord och förkortningar. Läs alltid texten en gång till. Be även någon annan läsa texten så att andra förstår vad du menar. Be också personen att testa att det faktiskt går att till exempel få svar på sina frågor på sidan.

10. Se över sidan

Du ska alltid ta för vana att se över sidan! Skriv upp i kalendern så att du inte glömmer att kolla sidan med jämna mellanrum så att den fortfarande är aktuell. Nu kan du också passa på att kontrollera statistik för sidan och glöm inte att du har ju faktiskt definierat ett mätbart mål som ligger i linje med syftet. så glöm inte att kolla upp hur det gick!

Stort tack till alla som har kommit med förbättringar på LinkedIn till listan!

Demo Falu kommuns nya intranät

Jag tänkte det var dags att publicera en film som visas vårt nya intranät. Måhända är kvalitén inte den bästa men det får vänta tills det blir en nyinspelning i höst när vi säkert utvecklat ännu mera.

Jag går igenom startsidan, viktiga funktioner som vårt sök. jag pratar även lite om navigeringen och Funkastrukturen och chefsstöd! Såklart också stort fokus på hur vi har fått ihop Sitevision och Office365.

Tillgänglighet är viktigt för oss men den är tyvärr inte textad. Jag försökte via http://www.textamig.se men den ville bara transkribera ”Falu kommun” till ”avfall kommun” så jag gav tyvärr upp.

 

Chefsintroduktion

Tidigare i veckan fick jag möjlighet att vara med på chefsintroduktion för nya ledare på Falu kommun.

Jag pratade om kommunikativt ledarskap och demade vårt intranät.

Sedan fick dom klicka runt!

Jag var tvungen att avbryta dom för att få en bild när dom tittar in i kameran. Dom kom med flera bra idéer. Chefer och nyanställda är prioriterade grupper!

Vad är en sida till för egentligen?

Vi har döpt vår mall för den vanligaste sidtypen till ”Nyttosida” (tack SVT för att vi fick låna namnet!) för att understryka att sidan ska tillföra nytta! Ingen gillar väl onyttiga sidor även om vi alla har dom? 😉

Sedan har vi precis implementerar en mall som vi hoppas redaktörerna ska använda för att nyttosidorna ska bli ännu bättre. Den är misstänkt lik den Fredrik Wackå lyfter fram i sina föreläsningar även om den här filen först kom till oss från Nyköping! Hur som helst stort tack till er båda för inspiration!

Diskussionsmall ny sida till Insidan och falun-se

kommentera gärna nedan vad ni tycker och hur ni jobbar!