Vi är på Sitevisiondagarna

Vi samlar just nu massor av bra inspiration och kunskap på Sitevisiondagarna!

Det finns så mycket grymma och härliga människor här som besitter så mycket kunskap så det gäller att ta tillvara på ALLT!

Bilden nedan är ganska talande! Alltså inte att det stämmer utan mer på den raka motsatsen! Det är för användaren vi alla jobbar! Det är deras behov som är prio nummer ett!

På scenen är fantastiska Johan Nilsson.

Nu händer det saker!

Vad kul det är när saker och ting börjar ta form! Vi har nu faktiskt ett embryo till vårt nya intranät på en utvecklingsserver och det känns fantastiskt roligt.

Att börja kunna klicka runt och försiktigt kunna skapa små saker att titta på och på något vis röra vid. Saker vi tidigare bara diskuterat kring. Men det är samtidigt en utmaning att få alla bitar att falla på plats. Bilden nedan visar en workshop och planeringsdag i soliga Karlstad med proffsgänget från Soleil.

Hoppas snart kunna berätta mer och kanske kunna visa en skärmdump eller två.

file-8

Start your engines!

Fredagens workshop bjöd på ett mycket efterlängtat moment! Mattias, vår eminenta projektledare och den minst lika eminenta Jörgen från Soleil gav oss i uppgift att på ett vitt papper försöka få ner våra tankar på hur en startsida för vårt nya intranät skulle kunna se ut.

Det var ingen ingen ”teckningstävling”  som dom själva sa, utan detta skulle bara försöka hjälpa oss att få ner våra tankar på papper i ordets rätta bemärkelse.

Försök förklara för en vän hur du tänker dig ditt favoritkök, be sen vännen göra detsamma för dig. Vem vet, ni kanske pratar om exakt samma kök in i minsta detalj och ändå skiljer sig era förklaringar åt! Nä, då är det bra att få ner det på papper som sagt så det går att komma vidare. Apropå att komma vidare, nu måste jag rusa. Vi ska ha arkitekturmöte snart. Väldigt spännande och förhoppningsvis lika givande.

//Niclas Söderberg med vind i ryggen

PS. Har jag berättat om Soleil? Nej jag har nog faktiskt inte det tror jag. Soleil är vår partner för intranätet och ska hjälpa oss komma igång med vår nya digitala arbetsplats. Känns riktigt gött!, (ska uttalas på värmländska).

startsida

 

 

Omstartsmöte

Tidigare i veckan hade vi ett första möte nu efter sommaren där vi i projektgruppen diskuterade hur vi kommer vidare.

En sak som vi fick med oss ifrån effetkkarläggningen är ”vad intranätet ska vara”, om jag får lov att uttrycka mig så.

Nya insidan – syfte

Möjliggöra en relevant startpunkt, som stärker medarbetarna genom tillförlitlig information och effektiva tjänster
”Min startpunkt – Varje dag”

Projektgruppen är enig om att detta är en bra utgångspunkt för projektet.

Sedan fick vi enskilt skriva vad följande ord betyder för oss. Jag tyckte det var en bra övning  där vi alla, med olika bakgrund och från olika delar av verksamheten, får ge uttryck för vad vi tänker och samtidigt få en mer nyanserad bild genom att lyssna på andra! Mycket värdefull!

Orden, utan inbördes ordning

Sökbarhet/Hittbarhet
Uppdaterat
Effektivt
Stöd i vardagen
Relevant
Enkelt att uppdatera
Tilltalande design
Mobilanpassat

Imorgon är tanken att vi ska hålla en workshop, men jag berättar inget mer om den nu utan ni får vänta tills nästa inlägg för att få veta mer.

//Niclas Söderberg, med stor tillförsikt i blicken!

Slut på semestertider, nu kör vi!

Hoppas ni alla har haft en skön sommar. Vi har så smått dragit igång igen och nu är tanken att det ska bli en innehållsrik höst. En stor sak så här inledningsvis är att vi har anlitat en extern projektledare som ni ska få träffa nu.

Mattias Rytterkull som han heter kommer från företaget Acando. Där har han varit i 3 år och dessförinnan jobbade Mattias på Skistar i 9 år där han ledde den digitala utvecklingen med stort fokus på kundupplevelsen.

 

När jag frågar Mattias vad han tycker om det material han nu tar över så konstaterar han att det lagts ner mycket arbete så det finns mycket att utgå ifrån. En annan sak är att kolla på hur kontaktytorna ska se ut mellan alla olika system som i slutändan ska bli det nya intranätet.

Mattias och hela teamets ambition är att hitta ett första steg som gör att vi kan lansera en första version att bygga vidare på.

Avslutningsvis ber jag Mattias att dels beskriva sig själv med tre ord och berätta något som kanske inte så många faktiskt känner till. Nyfiken, generalist och målmedveten är tre ord som beskriver Mattias. Hur var det då med det där oväntade? Friluftsprylnörd, SM-medaljör i Lindy hop och att han har jobbat med lavinhundar känns både spännande och tryggt!

Vi hälsar Mattias välkommen till Falu kommun och hoppas han ska trivas!

Vid pennan, Niclas Söderberg

Sitevision hjärta Office 365

Vi har valt att vårt kommande intranät ska baseras på Sitevision och Office 365. Varför välja ett system när vi kan få två av marknadens ledande inom sitt område.

Office 365 kommer exempelvis möjliggöra fina samarbetsmöjligheter i till exempel Teams.

Sitevision är erkänt användarvänligt och falun.se är byggt i Sitevision.

Beslutet baserar på en längre tids omvärldsbevakning och ett gediget förarbete.

Tillsammans ska vi nu skapa vår digitala arbetsplats där användarupplevelsen står i fokus. Viktigt är att intranätet skapar värde för bland annat alla våra medarbetare runt om i kommunen som dagligen gör ett fantastiskt jobb. Vårt nya intranät ska förhoppningsvis bidra till att vi bli effektivare till nytta för Faluborna.

sitevision-office365-falun

Projektdirektiven är klubbat och klart, nu blir det verkstad!

Den 14 maj hade projektet sitt styrgruppsmöte för att klubba projektdirektiven som är uppdaterad utifrån behovsanalysarbetet. Resultatet från fas 1 var inte en överraskning för gruppen. Saker vi kom fram till efter workshoppar och intervjuer var i linje med projektgruppens tankar. Vi har nu ett bra underlag för fortsättningen och kommande vägval i projektet.

Bilderna nedan visar sammanfattningen av direktiven:

Skärmklipp

Skärmklipp2

Skärmklipp23

 

Nu jag, Talayeh Shabanifard, avslutar mitt kapitel här och överlämnar projektet till Niclas Söderberg.

Nu börjar vi med behovsanalys

Förra veckan blev UHC klara med upphandlingen av strategisk partner för intranätprojektet. Vår partner kommer hjälpa oss med effektkartläggning och behovsanalys, dvs det förarbete vi behöver göra för att skapa ett riktigt bra intranät. En hel del av arbetet kommer vi att göra själva men vi ser det som viktigt att få med ett strategiskt utifrånperspektiv, både som en omvärldsbevakning och för att se till att vi inte fastnar i invanda mönster eller väljer lösningar för att vi ”inte vet bättre.” Vi ser verkligen fram emot att få sätta igång!
Den upphandlade konsultfirman är inUse som har mycket stor erfarenhet av liknande arbete i motsvarande organisationer.

Under vecka 9 och 10 kommer inUse intervjua styrgruppen. Det är tänkt som en inledande intervju, och såhär beskriver inUse den träffen: ”Syftet med intervjuerna är att vi (inUse) skall få en bild av varför Falun Kommun vill bygga ett nytt intranät. Vi vill också skapa oss en bild av vad som skall vara annorlunda (från hur det ser ut idag) när det nya intranätet är färdigt och har varit i bruk ett tag. Vi kommer även att beröra mer generella verksamhetsmässiga utmaningar som Falun Kommun står inför – vissa av dessa kommer att ha bäring på intranätet, andra inte. Men det är viktigt för oss att förstå mer av vad ni på Falun Kommun står inför, så att vi kan se om och i så fall hur ett nytt intranät kan stötta i detta. ”

Den 5 mars ska vi, intranätprojektet med VLS-projektgruppen och ansvariga för IT-projekten i Falu kommun tillsammans med inUse köra en workshop om ”digital arbetsplats”.

Workshoppen syftar på att definiera vad intranätet är eller har för roll i kommunens digitala arbetsplats och vad som ingår i den digitala arbetsplatsen. Detta är en av byggstenarna i att veta vad som sedan ska utvecklas och vilka förväntningar som kan ställas på resultatet.

Efter workshoppen kommer vi att kalla personer som vi har fått namn på från projektgruppen. Personerna ska delta i intervjuer och workshoppar som handlar om intranätet idag och i framtiden. Vi börjar behovsanalys fasen med andra ord. Vi vill ha personer som representerar alla olika typer av användare i kommunen.

Under fasen startar följande delprojekt sitt arbete:

  • Innehåll och struktur/Vad ska finnas på Intranätet och vart: Under detta delprojekt ska gruppen ta fram förslag för strukturen och prioriteringen av innehåll. Workshoppar med innehållansvariga visar vilka sidor/innehåll ska prioriteras.
  • Ny Intranätorganisation: En ny organisation medför att det blir lättare att förankra det nya intranätet i hela organisationen och fylla det med innehåll. Under detta delprojekt ska organisationen för intranät implementeras, självfallet i samarbete med förvaltningar och kontor.

Även delprojektet integration och teknik kommer att smygstartas.