Projektorganisation

En övergripande organisation finns för styrning och utförande av projektet.

 • Projektgruppens roll är att leda projektet och definiera hur dessa lösningar är tänkta att användas igenom hela kommunen.
 • Kontaktpersoners roll är att leda projektet i respektive förvaltning . För stöd i detta arbete identifieras även flera medarbetare i varje förvaltning som ingår i referensgrupp.

Medlemmar i projektorganisation

Styrgrupp:

 • Emelie von Bothmer – kommunikationschef (ordförande)
 • Pia Joelsson – chef för omvårdnadsförvaltningen
 • Jonatan Alamo Block – chef för barn- och utbildningsförvaltningen
 • Kjell Nyström – chef för ledningsförvaltningen
 • Henrik Walve – IT-chef

Projektgrupp:

 • Mattias Rytterkull, Acando (huvudprojektledare)
 • Niclas Söderberg, Kommunikationskontoret
 • Nina Eriksson, Kommunikationskontoret
 • Kerstin Söderlund, Stadskansliet
 • Monika Blomqvist, Stadskansliet
 • Helgi M. Björgvinsson, IT-Avdelningen
 • Håkan Norlin, IT-Avdelningen
 • Ingemar Paulsson, Barn- och utbildningsförvaltningen
 • Petra Hedgren, Personalkontoret
 • Marie Östberg, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen