Syfte

Syftet med nya intranätet är att:

  • Förbättra möjligheten att hitta relevant information genom sök och navigering.
  • Förenkla möjligheten att utföra sitt vardagliga arbete.
  • Tillföra samarbetsytor mellan personer och grupper över förvaltningsgränserna.
  • Skapa stolta medarbetare.
  • Öka den reella användningen av intranätet.
  • Öka vetskapen om andras kompetenser för att kunna lösa gemensamma problem.
  • Bidra till stärkt interninformation.
  • Se till att rätt information finns på rätt ställe.